Συστήματα Ρολού AL200 και AL300PLUS

Το σύστημα ρολού AL με κρυφό κουτί, έχει υιοθετήσει τις δυο τελευταίες και πιο προηγμένες πρακτικές στην εξέλιξη των συστημάτων αυτών, με συνθετικά κουτιά με θερμοκυψέλες και τα πιο σύγχρονα από πολυστερίνες με ατσάλινη ενίσχυση. Τα θερμομονωτικά συστήματα ρολού AL200 KAI AL300PLUS, είναι επισκέψιμα από κάτω, ώστε ο-η αρχιτέκτονας να μπορεί να τα κρύψει, ενσωματώνοντάς τα στην τοιχοποιία για άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα που δεν επηρεάζει τις αναλογίες του κουφώματος.